Nyheter

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

12 december 2023 Läs hela nyheten

Nyemission tecknades för ca 3.0 miljoner kronor

13 november 2023 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

26 oktober 2023 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption och tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

20 september 2023 Läs hela nyheten

Mer information om potentiell avnotering från Spotlight

29 juni 2023 Läs hela nyheten

Överväger omnotering av aktie från Spotlight till onoterad lista

27 juni 2023 Läs hela nyheten

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

19 april 2023 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

9 mars 2023 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption

30 januari 2023 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)

2 januari 2023 Läs hela nyheten