Nyheter

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

19 april 2023 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

9 mars 2023 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption

30 januari 2023 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)

2 januari 2023 Läs hela nyheten