Nyheter

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

Bolagsverket har nu genomfört registreringen av PharmaLundensis företrädesemission. Sista dag för handel med BTU blir 15 december 2023. BTU kommer att bytas ut mot stamaktier och teckningsoptioner. Aktierna kommer att kunna handlas på sedvanligt sätt. Teckningsoptionerna kommer inte att noteras, utan berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie under perioden 2 november 2026 till och med den 30 november 2026.