Investor relations

00000000016

Sammanställning av befintliga teckningsoptioner och konvertibler

TO6 (Teckningsoptioner serie 2022/2024)
Nyttjandeperiod: 2024-05-02 — 2024-05-31
Teckningskurs enligt prospekt: 1 kr, kurs efter omräkning: 0,90 kr.

TO7 (Teckningsoptioner serie 2023/2025)
Nyttjandeperiod: 2025-03-03–2025-03-31
Teckningskurs: 1 kr

TO8 (Teckningsoptioner serie 2023/2026)
Nyttjandeperiod: 2026-11-02–2026-11-30
Teckningskurs: 0,5 kr

KV1 (Konvertibel 2019)
Tid för konvertering : 2025-04-01–2025-04-30
Konverteringskurs: 15 kr för 1 aktie.

KV2 (Konvertibel 2020)
Tid för konvertering: 2027-05-03–2027-05-31
Konverteringskurs: 3 kr för 1 aktie.