Ägarstruktur

 Största ägare i PharmaLundensis 30 december 2021

(Euroclears offentliga aktiebok och förvaltarförteckning)

Ägare Aktier
 

Ägarandel (%)

 

SkåneÖrnen AB*

8 484 889

30.6

Staffan Skogvall

2 637 283

9.5

Försäkringsaktiebolaget Avanza

528 266

1.9

Vict Th Engwalls stiftelse

425 053

1.5

Henrik Skog

382 500

1.4

Arian Ismail

347 506

1.3

Torsten Ingemar Jonsson

300 000

1.1

Nordnet Pensionsförsäkring AB

274 963

1.0

Staffan Engelbert Bodén

236 000

0.9

Arne Skogvall

220 000

0.8

Sala Kebab AB

171 133

0.6

Totalt ca 3400 aktieägare  

Totalt 27 757 777 aktier.
* Verklig huvudman: Arne Skogvall och Staffan Skogvall.