Affärsidé

00000000002PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot flera lungsjukdomar som idag saknar effektiv behandling.

Läkemedlen testas och optimeras i kliniska studier, och säljs därefter i egen regi eller utlicensieras.