Nyheter

Överväger omnotering av aktie från Spotlight till onoterad lista

PharmaLundensis styrelse har idag haft styrelsemöte och diskuterat bolagets ekonomiska situation. Såsom meddelades i förra veckans pressrelease förväntas nu bolagets intäkter från uthyrning av Minievaporatorn att försenas avsevärt. Styrelsen gjorde följande bedömning:

1. Större intäkter från Minievaporatorn kommer knappast att inkomma det närmaste året.

2. Bolagets andra finansieringskälla, dvs nyemission, bedöms fortsatt vara besvärlig, speciellt med tanke på att ekonomiska experter anser att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.

För att öka den finansiella uthålligheten för bolaget anser styrelsen att det är lämpligt att reducera utgifterna så mycket som möjligt. PharmaLundensis största fasta kostnad idag hänför sig till noteringen på Spotlight Stock Market. Genom att avnotera aktien därifrån bedöms bolaget kunna spara mer än 500 000 kr per år i direkta och indirekta kostnader. För att dagens aktieägare även i framtiden ska kunna handla med sina innehav planerar vi, parallellt med avnoteringen från Spotlight, att ansöka om listning på en onoterad marknadsplats. Om beslut så småningom fattas att avnotera aktien, kommer aktieägare få möjlighet att sälja sina aktier under en period innan avnotering sker, ifall man önskar att inte följa med till den onoterade miljö.

Styrelsen anser vidare att i framtiden, när bolaget erhåller betydande årliga intäkter, finns det möjlighet att åternotera bolaget på någon större lista.