Nyheter

Mer information om potentiell avnotering från Spotlight

Som kommunicerades i tisdagens pressmeddelande överväger styrelsen att avnotera PharmaLundensis aktie från Spotlight Stock Market för att reducera kostnader.

En avnotering från Spotlight kan ske på flera sätt:

1. Rak avnotering efter godkännande från Aktiemarknadsnämnden.

2. Omvänt förvärv. Först startas ett dotterbolag och därefter förs alla tillgångar/skulder/avtal över i det dotterbolaget. Efter det delas dotterbolagets aktier ut till alla PharmaLundensis aktieägare i proportion till deras innehav i PharmaLundensis. Därefter förvärvar ett annat bolag det nu tomma moderbolaget med dess notering på Spotlight. Det har hört av sig företag som uttryckt intresse för denna lösning.

3. Notering på annan, billigare lista, vilket skulle göra det möjligt att fortsätta att hålla aktien noterad till betydligt lägre kostnad.

4. Huvudägaren köper ut bolaget.

I samband med avnotering från Spotlight övervägs även att samtidigt dela upp bolaget. Vi sätter då upp ett Clean-Tech bolag med Minievaporator och EcoFilter med namnet CleanTech Lund, samt ett annat bolag som tar över samtliga läkemedelsprojekt. Planer på denna uppdelning har tidigare meddelats i flera finansiella rapporter. Styrelsen håller nu på att utreda vilket av ovanstående alternativ är lämpligast för PharmaLundensis och bolagets aktieägare.

Avslutningsvis vill jag klargöra att mitt intresse för, och min tro på, våra projekt fortsatt är stark. Framför allt ser jag fram emot att i framtiden förhoppningsvis kunna presentera ett effektivt nytt läkemedel mot lungsjukdomen KOL. Jag anser att de förändringar som nu görs i bolagets struktur kommer att öka sannolikheten för att vi når framgång i våra projekt.