Nyheter

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

Bolagsverket har idag genomfört registreringen av PharmaLundensis företrädesemission. BTU kommer inom de närmaste dagarna att bytas ut mot stamaktier och teckningsoptioner. Aktierna kommer att kunna handlas på sedvanligt sätt. Teckningsoptionerna kommer inte att noteras, utan berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden 3 mars 2025 t.o.m. den 31 mars 2025.