Nyheter

Halvårsrapport 2023-01-01 till 2023-06-30

1. Sammanfattning

2023-01-01 – 2023-06-30 (6 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 797 060 SEK (-1 932 354).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06).

  • Soliditeten** uppgick per 2023-06-30 till 27 %.

2023-04-01 – 2023-06-30 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -999 845 SEK (-667 168).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,02).

* Periodens resultat dividerat med 36 179 181 (29 778 681) utestående aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital

* Cleantech Lund har registrerats som bifirma. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt kommer i framtiden att ske under det namnet.

* Försenad leverans av Minievaporator till första kund – andra bolag har uttryckt intresse för maskinen.

* Överväger omnotering av aktie från Spotlight till billigare lista.

* Verksamheten följer tidigare strategi med kostnadsbesparingar i det korta perspektivet och full fart på läkemedelsprojekten då finansieringen tillåter.

Halvårsrapport Q2 2023