Nyheter

Försening av leverans av Minievaporator

Vi har tidigare bedömt att första Minievaporator ska levereras till första kund under kvartal 2. Detta har dock nu försenats. Orsaken är att kunden precis har omprioriterat olika pågående utvecklingsprojekt och senarelagt det projektet som behöver rening med Minievaporator. De bedömer nu att installation av Minievaporatorn kan tidigast ske till slutet av 2023, även om man inte förbinder sig för just det datumet. Vi kommer att fortsätta att lansera Minievaporator rening för fler kunder, men troligtvis leder dagens besked till förseningar för intäkter från Minievaporatorn.

Vi planerar ett styrelsemöte inom en nära framtid för att diskutera om det finns behov av ytterligare kostnadsbesparingar i bolaget.