Nyheter

Aktieteckning med stöd av TO5 löper ut 28 mars

VD-brev_2024
Teckning av PharmaLundensis aktier med stöd av teckningsoptionen TO5, vilken utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB mars 2021, löper ut torsdag den 28 mars.

Innehavare av förvaltarregistrerade teckningsoptioner som ännu inte erhållit information från sina förvaltare måste snarast kontakta förvaltaren och begära information om hur teckning kan ske. Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 0.90 kr per aktie.

Ej förvaltarregistrerade ägare tecknar genom att: 1. Fylla i anmälningssedeln och skicka in den till Mangold på den adress som står på anmälningssedeln, och 2. Betala summan för aktierna som tecknas till bankgiro 727-2271, som referens ange VP-kontonummer eller personnummer.


PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall kommer att teckna
samtliga sina 200 000 TO5 för 180 000 kronor.

Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars 2024 kommer att förfalla.

Anmälningssedel TO5