Nyheter

Ansökningar om tillstånd för CFS klinisk studie nu inlämnade!

Sammanfattning

PharmaLundensis har nu färdigställt och lämnat in ansökningar till Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden i Lund för att få tillstånd att genomföra bolagets kliniska studie, då IodoCarb® ges till patienter med kroniskt trötthetssyndrom (CFS). Detta är en sjukdom som bland annat kännetecknas av långvarig, svår trötthet i mer än 6 månader, minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnbesvär och värk i leder och muskler. CFS förekommer hos ungefär 1-2 % av befolkningen. Ingen effektiv behandling finns idag.

PharmaLundensis kliniska studien är en öppen pilotstudie på 20 patienter i åldern 35-60 år för både män och kvinnor. Alla som deltar i studien kommer att få aktiv substans. Studien är planerad att påbörjas i höst så fort alla tillstånd är klara, och förväntas bli klar under hösten 2012. Etiknämnden förväntas ta ca 1 mån för beslut, medan läkemedelsverket kan ta upp till 60 dagar för att lämna godkännande. Studien kommer att genomföras på ProbarE i Lund under ledning av Dr Anders Luts, Specialistläkare i Psykiatri.

Skulle PharmaLundensis behandling mot CFS bli framgångsrik kan det leda fram till en storsäljare, med försäljning på upp mot 2 miljarder kronor/år!

För mer information se här!