Nyheter

Ansökningar till myndigheter inlämnade!

PharmaLundensis AB:s (publ) förberedelser inför den kommande kliniska KOL-studien är nu avslutade och ansökningar till Läkemedelsverket samt Regionala Etikprövningsnämnden i Lund har lämnats in. Svar från Etikprövningsnämnden förväntas inom tre till fyra veckor, medan Läkemedelsverket förväntas svara inom högst 60 dagar. Läs mer här!