Nyheter

Beviljas svenskt patent för Minievaporator

Sveriges Patent- och Registreringsverk har meddelat “Intention to grant” för PharmaLundensis Minievaporator patentansökan. Sverigepatent förväntas utfärdas under 2023. Patentet skyddar Minievaporatorns uppbyggnad och funktion.

VD Staffan Skogvall: Det är mycket glädjande att vårt patent för Minievaporatorn nu godkänns, och det passar extra bra nu då vi är i färd med att inleda kommersialiseringen av maskinen. Vi har sedan tidigare patent för rening med Minievaporator tillsammans med traditionella evaporatorer i en slutevaporering, men nu får vi även patentskydd för rening med Minievaporatorer som självständig reningsmetod. Detta är speciellt viktigt för små företag, som kommer att använda Minievaporatorn som enda reningsmaskin. Det nu beviljade patentet gäller för Sverige. Vi kommer att gå vidare med en internationell PCT ansökan, baserad på vår svenska ansökan, för att erhålla patent i fler länder.