Nyheter

Byte av styrelseordförande

Erik Lunell, som under drygt två år varit ordförande i bolagets styrelse, kommer att lämna PharmaLundensis AB (publ). Orsaken är divergerande uppfattningar mellan honom och huvudägarna beträffande strategiska frågor, nu och för framtiden. Information om ny ordförande kommer att meddelas inom kort.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Jag vill varmt tacka Erik för hans tid i bolaget, både som konsult och sedermera även som styrelseordförande. PharmaLundensis har gått framåt enormt under denna tid, och vi närmar oss nu målsnöret. Jag känner full tillförsikt över att vi kan driva PharmaLundensis vidare enligt fastlagda planer, och förhoppningsvis få fram nya läkemedel mot flera svåra sjukdomar!

Nyheten finns i PDF format här!