Nyheter

EcoFilter® PharmaLundensis nu registrerat varumärke i EU

EcoFilter® PharmaLundensis har nu registrerats som varumärke i EU.

Varumärket gäller:

Klass 7 (Maskiner och maskinverktyg för silning, malning, separering, filtrering och sållning)

Klass 10 (Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument)

Klass 11 (Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål)

Nästa förnyelse sker den 11 mars 2024.