Nyheter

Europeiska Patentmyndigheten meddelar ”Intention to grant” för EcoFilter ansökan

Europas patentverk European Patent Office (EPO) har utfärdat en ”Intention to grant” för PharmaLundensis EcoFilter-ansökan VACUUM SYSTEM, vilket innebär att patent kommer att utfärdas. Vi kan därmed i framtiden fritt välja i vilka Europeiska länder som vi önskar att validera patentet i. Patentet kommer att ge extra skydd för de marknader som vi väljer att fokusera på.

Med hänsyn till den alarmerade situationen för antibiotikaresistens i världen, och avsaknad av andra effektiva reningsmetoder för att rena bort sjukhusens läkemedelsutsläpp, är vi övertygad om att EcoFiltersystemet kan få en bred spridning i Sverige och övriga världen.