Nyheter

Europeiska Patentmyndigheten meddelar ”Intention to grant”

Europas patentverk European Patent Office (EPO) har utfärdat en ”Intention to grant” för PharmaLundensis EcoFilter-ansökan FILTER 2 EP, vilket innebär att patent kommer att utfärdas. Vi kan därmed i framtiden fritt välja i vilka Europeiska länder som vi önskar ta ut patent i.

VD Staffan Skogvall: Vi har de senaste dagarna fått en rad positiva patentbesked för PharmaLundensis olika projekt. Detta visar att vi gjort ett bra arbete, både med det underliggande materialet, och med skrivningarna för ansökningstexterna. Att EPO nu godkänner Filter 2 patentet innebär att vi får ett ännu mer omfattande skydd för EcoFilter i Europa. Med hänsyn till den alarmerade situationen för antibiotikaresistens i världen, och avsaknad av andra effektiva reningsmetoder för att rena bort sjukhusens läkemedelsutsläpp, är jag övertygad om att vårt system kan få en bred spridning, både i Sverige, Europa och världen.