Nyheter

Extra nyemission kraftigt övertecknad!

Det inkom 851 st anmälningssedlar på totalt 9 056 460 kr, och emissionen tecknades således till 431 %. I enlighet med tidigare meddelad beräkningsmodell tilldelas 600 tecknare vardera en post på 500 aktier genom lottning. Avräkningsnotor kommer att skickas ut de närmaste dagarna.

Läs mer här!