Nyheter

Flaggning

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall förvärvade 200 000 PharmaLundensis aktier den 3 maj 2024 under nyttjandeperioden av TO5. Hans direkta och indirekta innehav uppgår därefter till 21 492 191 (tidigare 21 292 191) aktier vilket motsvarar 50,6 % av aktier och röster i PharmaLundensis AB.