Nyheter

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022

Nyttjandeperioden för teckning av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) i juni 2019 har nu avslutats. TO-innehavare var berättigade att teckna en ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 1.80 SEK per aktie per teckningsoption. Trots att teckningskursen klart översteg gällande marknadskurs inkom det teckningar på 13 994 aktier för 25 189,20 SEK. Detta resulterar i att 13 994 nya aktier ges ut, vilket ger en utspädning på 0,05 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 29 778 681st.