Nyheter

Information om nyemission

För att finansiera PharmaLundensis pågående kliniska KOL-studie med testsubstansen IodoCarb comp planerar PharmaLundensis styrelse att utnyttja det bemyndigande för nyemission som beslutades på bolagets årsstämma den 22 juni. Exakta villkor för nyemissionen kommer att meddelas så snart detta har fastställts. Detta blir en företrädesemission, där befintliga aktieägare således har möjlighet att försvara sin ägarandel.

PharmaLundensis KOL-studie är en dubbelblind, placebokontrollerad parallellgruppsstudie med 80 patienter med svår – medelsvår KOL. Studien planeras att utföras vid 4 testkliniker i Sverige (Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus, Lung- och Allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt KOL-centrum i Göteborg).