Nyheter

Information om planerad nyemission

Med anledning av de framgångsrika resultaten i den nyligen avslutade Fas 1 + 2a kliniska KOL-studien, accelererar nu PharmaLundensis förberedelserna inför nästa kliniska studie! Bolaget avser att inhämta rådgivning från bland annat Läkemedelsverket avseende lämplig uppläggning på nästa KOL-studie. Sannolikt blir det en Fas 2b studie på 100 – 200 patienter.

För att finansiera den kommande studien planerar PharmaLundensis styrelse att utnyttja det bemyndigande som kommer att behandlas på bolagets årsstämma den 16:e maj. Under förutsättning av att årsstämman antar det föreslagna bemyndigandet, avser styrelsen, när bemyndigandet registrerats hos Bolagsverket, att fatta beslut om nyemission. Antalet aktier som avses att emitteras ligger i intervallet 750 000 – 1 miljon aktier, och teckningskursen kommer att ligga i intervallet 12 – 15 kr/aktie. Exakta villkor för nyemissionen kommer att meddelas så snart detta har fastställts.

Förbeställning av emissionsmaterial kommer att kunna ske på bolagets hemsida: www.pharmalundensis.se

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

PDF