Nyheter

Klinisk KOL-studie inleds idag

Samtliga förberedelser till PharmaLundensis kliniska studie är nu klara, och KOL-studien kan därmed inledas.

Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus under ledning av Professor Överläkare Leif Bjermer börjar nu att rekrytera patienter till PharmaLundensis studie. Patienter som är intresserade av att delta kan kontakta Forskningssköterska Susann Ferm, Tel: 046-17 53 32 eller Tel: 046-17 58 70. Villkor för att kunna delta i studien finns beskrivet i bifogad annons.

Övriga testcentra i studien (Stockholm och Umeå) planerar att påbörja rekrytering av patienter efter sommaren.

Detta är en dubbelblind, placebo-kontrollerad parallellgruppstudie med 80 patienter med svår-medelsvår KOL. Studien förväntas pågå i 6-12 månader.

 

Har Du KOL?

(kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

I en ny studie utvärderas effekten av Jodkol på lungfunktion, arbetskapacitet och livskvalitet på patienter med svår – måttligt svår KOL.

För att kunna delta i studien krävs bl.a:

  • att Du är 45 – 75 år.
  • att Du fick din KOL-diagnos för minst 6 månader sedan.
  • att Du är rökare eller har varit rökare i minst 10 år.
  • att du har svår – ganska svår KOL.
  • att Du i övrigt inte har någon allvarlig sjukdom.

Deltagande innebär att Du besöker kliniken sammanlagt 4 gånger under ca 10 veckor. Vid tre av besöken kommer Du att genomföra ett antal lungfunktionstester och ett gångprov. Vid samtliga besök kommer ett antal blodprov att tas, och vid några besök kommer en läkare att genomföra vanliga kliniska undersökningar. Du får även fylla i ett livskvalitetstest där hemma en gång i veckan. Ersättning utgår för resekostnader, och patienten erhåller även en klumpsumma efter avslutad studie.

Om beskrivningen ovan passar in på Dig och om Du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är Du välkommen att ringa till Lung- och Allergikliniken, Lunds Universitetssjuhkus, Forskningssköterska Susann Ferm, Tel: 046-17 53 32 eller

Tel: 046-17 58 70 eller skicka E-mail till: susann.ferm@med.lu.se

Ansvarig för studien är Professor Överläkare Leif Bjermer.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.