Nyheter

KOL-patent godkänns i Europa!

Det Europeiska Patentverket har nu meddelat att PharmaLundensis huvudpatent ”Användning av joderat aktivt kol för behandling av KOL och Astma” godkänns!  Patentskyddet räcker till minst 2028.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar: PharmaLundensis får nu ytterligare ett godkänt patent för bolagets viktigaste projekt. Det blir allt klarare att PharmaLundensis får ett brett patentskydd för bolagets KOL-projekt!