Nyheter

KOL-patent godkänt i Kina!

PharmaLundensis har nu erhållit det första godkända patentet för bolagets huvudprojekt, behandling av KOL och svår astma med joderat aktivt kol! Kinas patentmyndighet ”The State Intellectual Property Office of The People´s Republic of China, SIPO” beslutade nyligen att PharmaLundensis patentansökan uppfyller samtliga krav som man ställer, och har nu därför beviljat patentet.

PharmaLundensis VD, Dr Staffan Skogvall säger:

– Det är med stor glädje som jag kan konstatera att PharmaLundensis patent nu har blivit beviljat i Kina! Detta land är en potentiellt mycket stor marknad för KOL-läkemedel, och man räknar med att det i framtiden riskerar att finnas hundratals miljoner KOL-sjuka där, både beroende på den stora andelen rökare i landet, och på luftföroreningarna i de större städerna. Det är fullt möjligt att ett regelbundet intag av en låg dos av PharmaLundensis substans kan motverka utvecklingen av KOL. Detta skulle ge enorma besparingar i samhället, både i form av kostnader och mänskligt lidande.

Att förebygga utveckling av KOL-sjuka är ytterligare ett möjligt användingsområde för IodoCarb, utöver att behandla de som redan är sjuka.

För övrigt har det nyligen meddelats att Kina avser att investera i Sverige, bland annat i svenska innovationer. Man kan väl tycka att det vore rätt naturligt om man får intresse för en produkt som skulle kunna motverka en så katastrofal utveckling i deras hemland. Dock kan för närvarande inga sådana kontakter redovisas, ej heller har PharmaLundensis styrelse övervägt om en sådan investering skulle vara optimalt för bolagets långsiktiga strategi.

Informationen finns i PDF format här!