Nyheter

Kommuniké från årsstämman

Igår, den 3 maj 2011, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Läs mer här!