Nyheter

Ny styrelseordförande

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 68,4 procent av aktierna och rösterna i PharmaLundensis föreslår att extra bolagsstämma som planeras att hållas den 19:e december 2012 väljer in Civ Ek Linus Sjödahl i bolagets styrelse. Under förutsättning av att Linus Sjödahl utses till styrelseledamot avser styrelsen därefter att utse honom till styrelseordförande.

Linus Sjödahl är född 1975 och har en Magisterexamen i Företagsekonomi. Han arbetar sedan 2006 med redovisnings- och företagsutvecklingsfrågor mot näringslivet på halvtid, och undervisar övrig tid på Högskolan Kristianstad i ämnena redovisning och ekonomistyrning. Han har sedan 1998 haft diverse styrelseuppdrag och är sedan 2007 vice ordförande i Aktiebolaget Örkelljunga Fjärrvärmeverk.

Linus Sjödahl säger: Jag har ett brett kontaktnät både privat och inom näringslivet i hela Sydsverige. Sedan PharmaLundensis notering på Aktietorget 2010 har jag även hjälpt dem med ekonomisk kompetens exempelvis i samband med upprättande av kvartalsrapporter och årsredovisningar. Jag har således god insyn i bolagets verksamhet, och känner mig hedrad när jag nu får möjlighet att bidra till den vidare utvecklingen av bolagets spännande projekt.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Jag vill hälsa Linus hjärtligt välkommen till PharmaLundensis! Då bolaget nu är på väg in i en ny fas blir ekonomisk kompetens i styrelsen allt viktigare. Vid positivt resultat i KOL-studien avser vi ta breda kontakter med större läkemedelsbolag, riskkapitalbolag och andra aktörer med intresse för läkemedelsutveckling. Då efterfrågan på ett fungerande KOL-läkemedel är enorm, är det fullt möjligt att ett avtal med någon av dessa aktörer är optimalt för den fortsatta finansieringen av bolagets kliniska studier. Vi tror att Linus kan bidra till dessa diskussioner och bolagets verksamhet i helhet på ett positivt sätt.

Information om planerad extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Nyheten i PDF-format finns här!