Nyheter

Nyemission tecknades för ca 2.8 miljoner kronor

Press 181106 PDF

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 281 114 units motsvarande 2 811 140  kronor, vilket gav en teckningsgrad på 26,4 %. Efter emissionskostnader på ca 350 000 kr tillförs bolaget således 2 461 140 kr. Aktierna tecknades till 81 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Vi kommer nu att genomföra de sista testerna av EcoFilter-systemet samt söka kontakt med beslutsfattare inom sjukvården för att informera om systemet. Speciellt kommer vi att fokusera på att ta fram en färdig produkt av säkerhetsvattenlåset för privatkunder som besväras av dålig lukt från avloppet. Min förhoppning är att inkomster från denna produkt kan ge en väsentlig inkomstström till bolaget redan under våren 2019.