Nyheter

Nytt positivt patentbesked för EcoFilter i Amerika

USA:s patentverk, United States Patent and Trademark Office, har granskat PharmaLundensis andra patentansökan (FILTER 2-US) som skyddar bolagets EcoFilter system för att eliminera läkemedelsutsläpp från sjukhus. Utfärdat föreläggande är mycket positivt. Granskaren har inte hittat några dokument eller något annat som negativt påverkar patenterbarheten av uppfinningen. Vidare anges att alla patentkrav kommer att kunna godkännas efter några mindre, formella ändringar. Vi förväntar att patentet kommer att godkännas under våren-sommaren 2021.

VD Staffan Skogvall: I går kom ett positivt föreläggande för vår första EcoFilter ansökan i USA, och nu kommer även ett positivt besked för den andra ansökan. Det glädjer mig att våra idéer och formuleringar visat sig framgångsrika och bedömts uppfylla alla krav för patentering! Jag bedömer att vi kommer att få ett omfattande och bra skydd för EcoFilter-rening av sjuhusens utsläpp av antibiotika i USA.