Nyheter

Patent godkänns i Saudiarabien

Pressmeddelande PDF

Patentverket i Saudiarabien har nu meddelat att PharmaLundensis patentansökan WO2015075111 avseende IodoCarb comp godkänns. IodoCarb comp består av en kombination av jodkol, som i tidigare klinisk studie befunnits ge en signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, och perklorat, som förhindrar upptag av jod i kroppen. Kombinationen av dessa två substanser förväntas ge en god förbättring av lungfunktionen utan negativ påverkan på sköldkörteln. Patentet varar till 2038.

VD Dr Staffan Skogvall: Det nya patentet innebär att vi nu även har ett skydd för IodoCarb comp i mellanöstern. Enligt bolagets affärsplan avses ett lokalt läkemedelsbolag licensera IodoCarb och ansvara för försäljningen över hela den regionen.

Patentet har tidigare även godkänts på flera andra, viktiga marknader.