Nyheter

Patentgranskning för EcoFilter®

Patentgranskningsrapporten av PCT-ansökan för EcoFilter® med modifierad text och kravstruktur är nu klar. Rapporten visar att de flesta krav nu bedöms ha nyhetsvärde. Ansökan bedöms även ha industriell tillämpbarhet, men uppfinningshöjd har inte identifierats. PharmaLundensis patentombud bedömer dock att det finns goda möjligheter att argumentera för uppfinningshöjd, och anser generellt att detta är en positiv rapport.

Med anledning av patentombudets positiva uppfattning, avser PharmaLundensis att lämna in en så kallad ”Chapter 2-begäran” med argumentation för uppfinningshöjd till PCT-myndigheten, samt även gå in i nationell fas i ett flertal länder inklusive EU och USA. Bolaget avser även att inom kort lämna in fler patentansökningar som skyddar nya aspekter av filtret. En offensiv patentstrategi anses essentiell för att säkerställa de potentiellt mycket betydande ekonomiska möjligheter som EcoFilter® erbjuder.