Nyheter

PharmaLundensis KOL-behandling bättre än GSK:s nya substans

Det har nyligen publicerats en artikel i The Lancet Respiratory Medicine med titeln ”New treatments for COPD: many miles still to go”1. Här beskrivs utfallet av kliniska patientstudier med en ny anti-inflammatorisk substans från GlaxoSmithKline (GSK). Testsubstansen hämmar p38 mitogen-activated kinase (MAPK), och har visat goda resultat i djurmodeller. I en klinisk studie med lätt sjuka KOL-patienter registrerades en förbättring av lungfunktionen på i genomsnitt ca 90 ml. I en annan klinisk studie på måttligt-svårt KOL-sjuka patienter noterades ingen förbättring av lungfunktionen alls. Inte heller uppvisade patienterna någon förbättring av arbetskapaciteten i form av gångprov.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar:
De beskrivna resultaten ger flera viktiga upplysningar:
* Förbättringen av lungfunktionen i PharmaLundensis kliniska KOL-studie var i genomsnitt 130 ml och, för high-responders, 215 ml. Detta är avsevärt bättre än effekten av GSK:s nya KOL-kandidat. Detta sätter PharmaLundensis resultat i perspektiv, och visar att de var i toppklass.

* De beskriva resultaten visar på farorna med att lita på utfall i djurstudier. Allt för ofta blir resultaten i djurstudier annorlunda hos människor. PharmaLundensis strävar hela tiden efter att genomföra realistiska tester på KOL-sjuka.

* Som framgår av artikelns titel är det fortfarande långt att gå innan någon får fram ett effektivt KOL-läkemedel. Dagens, och även framtidens, läkemedel håller inte måttet. Styrelsen anser dock att PharmaLundensis nytänkande KOL-projekt har fullt realistiska möjligheter att nå fram till en effektiv behandling.

* När de största läkemedelsbolagen i världen inte kan få bättre resultat av nya KOL-läkemedel än så här, är det naturligt att det skapas ett intresse för nya, kreativa behandlingar. PharmaLundensis KOL-projekt utvärderas för närvarande av ett tio-tal större läkemedelsbolag. Syftet är att uppnå ett partnerskap där motparten betalar PharmaLundensis utvecklingskostnader i utbyte mot del av framtida vinst.

Referens 1: New treatments for COPD: many miles still to go. Peter M A Calverley. The Lancet Respiratory Medicine, Volume 2, Issue 1, Pages 6 – 7, January 2014. doi:10.1016/S2213-2600(13)70242-X Cite or Link Using DOI

Läs PDF-fil här!