Nyheter

Positiv granskningsrapport från EPO för PHAL-501

PharmaLundensis press 240219
PharmaLundensis har precis erhållit en granskningsrapport från Europeiska Patentverket (EPO) för vår nya läkemedelskandidat PHAL-501. Rapporten är positiv både avseende nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämplighet, det vill säga allt som behövs för att erhålla patent. Detta visar att EPO inte hittat några tidigare kända uppfinningar eller vetenskapliga artiklar som ligger i närheten av vårt patentområde trots deras noggranna sökningar. Vidare visar det att EPO bedömer att vår substans är tillräckligt skild från dagens befintliga ämnen för att uppnå nyhetshöjd. PharmaLundensis har sökt patentskydd för både substans och medicinsk användning av den.

VD Staffan Skogvall: Det är lysande att EPO nu ger oss möjlighet till patentskydd för vår nya läkemedelssubstans! Det innebär att andra företag nu får svårt att komma in i hela det stora området med tungmetallorsakade sjukdomar och att vi själva får stora möjligheter att skörda de ekonomiska frukterna från detta fält. I första hand intresserar vi oss för sjukdomar som vi tror är orsakade av kvicksilver såsom KOL och kronisk bronkit. Men även andra tungmetaller, inklusive bly, kan ge katastrofala effekter hos människor.

Många människor i världen exponeras idag för höga blyhalter, och närmare 1 miljon människor dör av blyförgiftning varje år. Många fler utsätts kroniskt för låga blyhalter vilket kan ge blodbrist, högt blodtryck och toxisk påverkan på immunsystemet och reproduktionsorganen. Barn är speciellt känsliga för bly. 800 miljoner barn i världen har så hög blyhalt i blodet att de riskerar påverkan på hjärnans funktion. Barnen kan få försämrad IQ, sämre förmåga att lyssna och lära, dåliga resultat i skolan samt stora humörsvängningar. Barn får i sig bly när de rör vid, sväljer eller andas in blydamm eller blyflagor från blyinnehållande produkter. På många ställen används blyrör som vattenledningar, det finns mycket blyinnehållande färg i många länder, mycket keramik innehåller bly, och leksaker kan innehålla bly. Vuxna kan få i sig stora mängder bly från olika industriella processer.

Strategin för att behandla blyförgiftning idag går mest ut på att förebygga ytterligare blyupptag genom att minska mängden bly i omgivningen. Många länder har till exempel förbjudit blyad bensin. Men det finns fortfarande kvar mycket bly i samhället. Någon specifik behandling mot låggradig blyförgiftning ges inte, utan kroppen får försöka utsöndra det efter bästa förmåga. Om en person skulle utsättas för väldigt höga blyhalter, till exempel vid industriella olyckor, provar man ofta behandling med något chelerande ämne såsom DMPS, DMSA eller Penicillamin, även om de har svag effekt och många biverkningar. Intressant nog är det exakt dessa ämnena som idag även används för att behandla kvicksilverförgiftning. Även vid kvicksilverbehandling är dock effekten svag och biverkningarna många…..

Kvicksilver och bly är båda tungmetaller och uppvisar många likheter i kemiskt beteende. Dessutom kan båda bindas av samma substanser (DMPS, DMSA och Penicillamine). Vi misstänker därför att PHAL-501 inte bara kan binda kvicksilver utan även bly. I så fall öppnar sig en ny, gigantisk marknad för PHAL-501. Fördelen med den substansen jämfört med befintliga chelatorer (DMPS, DMSA och Penicillamine) är att vår substans är mycket effektivare men trots det knappast kommer orsaka några biverkningar. Detta eftersom den aldrig går in i blodbanan. Den kommer bara att passera från munnen via magen ner till slutet av tarmen utan att gå in i kroppen. Effekten sker när den passerar övre tunntarmen där den binder upp tungmetaller som utsöndras i gallan. En så mild och ofarlig, men ändå höggradig effektiv, substans som PHAL-501 skulle kunna vara perfekt för att behandla barn med höga blyhalter! Vi avser att testa ett antal blyföreningar för att fastställa den bly-bindande förmågan hos PHAL-501.

Sammanfattningsvis känns det som allt nu radar upp sig för framgång för PharmaLundensis. Utvecklingen av en effektiv, mild och skonsam läkemedelssubstans för att binda och utsöndra tungmetaller från kroppen har blivit framgångsrik (PHAL-501), ett kemiska recept för att tillverka stora mängder av ämnet är snart klar, patent för vår substans kommer att beviljas av Europeiska Patentverket, förberedelser för en första klinisk studie med PHAL-501 pågår för fullt, och nu har vi även identifierat en ny, möjlig jättemarknad i form av blyförgiftning.

Jag har själv på senare tid känt att saker håller på att utveckla sig mycket positivt för bolaget. Det var naturligtvis den känslan som gjorde att jag köpte mer än 8 miljoner PharmaLundensis aktier under fjolåret. Jag tror att det här kommer att bli mycket bra!