Nyheter

Positivt patentbesked för ”modifierat” jodkol!

PharmaLundensis nya patentansökan för att skydda det ”modifierade” jodkolet som skall ha mindre påverkan på sköldkörteln har fått en positiv granskningsrapport från PRV (Patent- och Registreringsverket). Granskaren anser att samtliga patentkrav uppvisar nödvändiga patenterbarhetskriterier i form av Nyhet, Uppfinningshöjd och Industriell tillämpbarhet. Ansökan går nu vidare till PCT-fas, och så småningom till nationell fas, där det slutgiltiga patentet kan beviljas.

Modifieringen av jodkolet innebär att man lägger till ett ämne som blockerar jodens påverkan på sköldkörteln. På så sätt skall jodkol kunna ges utan biverkningar från sköldkörteln. Detta möjliggör att en högre dos jodkol ges, vilket kan ytterligare öka jodkolets förbättring av lungfunktionen.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar: Det är glädjande att den nya patentansökan fått ett positivt mottagande. Vid positivt resultat i den kommande kliniska KOL-studien kan denna nya patentansökan väsentligt öka patentskyddet för KOL-projektet. Dessutom kan patentskyddet på KOL-projektet förlängas med 5 år, till 2033.

PDF-fil kan laddas ner här!

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall, VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se