Nyheter

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

PharmaLundensis AB (publ) har nu även erhållit tillstånd från Regionala Etikprövningsnämnden i Lund att få genomföra bolagets kliniska studie på kroniskt trötthetssyndrom. Med anledning av önskemål från nämndens sida, kommer studien att kompletteras med ett återbesök minst tre månader efter behandlingen för att kunna fånga upp eventuella långtidseffekter.

PharmaLundensis förberedelser inför studien accelereras nu, och styrelsen bedömer att patientrekrytering kan påbörjas inom någon månad.

Nyhet i PDF-format finns här!