Nyheter

Styrelsens optionsprogram blev fulltecknat

Optionsprogrammet för styrelsens ledamöter som beslutades på årsstämma den 15 juni 2018 blev fulltecknat (700 000 optioner). En oberoende värderingsman bestämde marknadsvärdet på optionerna till 0.35 öre/st med en lösenkurs på 18.50 kronor/aktie om 3 år. 
Pricing of warrants 31 Aug 2018 – PharmaLundensis
Styrelsen bedömer att möjligheten att kunna köpa PharmaLundensis aktier för 18.50 kronor om 3 år är förmånligt. Om man räknar med att bolaget vid denna tidpunkt har en omsättning på ca 100 miljoner kronor med en vinst på ca 20 miljoner kronor, ett p/e tal på 50-100 som snabbväxande bolag samt drygt 20 miljoner aktier så ger detta en förväntad kurs på 50-100 kronor/aktie (20 x 50-100/20 = ca 50-100 kr/aktie).