Nyheter

Tillstånd från Regionala Etiknämnden nu klart

PharmaLundensis kommande kliniska studie ”Behandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) med Joderat Aktivt Kol (Jodkol) och Kalium Perklorat” har nu fått tillstånd att genomföras av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Alla nödvändiga tillstånd för att kunna genomföra studien är därmed klara.

Vi väntar nu på att Apoteket Produktion och Laboratorier blir färdiga med tillverkning och randomisering av testsubstans och placebo. Därefter kommer den kliniska studien att inledas.

Detta är en dubbelblind, randomiserad parallell grupp studie på 80 män och kvinnor i åldersgruppen 45-75 år med moderat till svår KOL. Testcentra kommer att finnas i Lund och Solna.

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se