Nyheter

Två nya patentansökningar inlämnade för EcoFilter®

Efter konsultation av tre oberoende patentombud har PharmaLundensis patentstrategi för EcoFilter® modifierats enligt följande:

  1. Två nya patentansökningar har nyligen lämnats in. Dessa ansökningar skyddar speciellt viktiga funktionella aspekter av EcoFilter® och har formulerats på ett sätt som de nya ombuden anser optimerar patenteringsmöjligheterna.
  1. Den gamla patentansökan för EcoFilter® har dragits tillbaka, och kommer inte att publiceras. Detta syftar till att behålla sekretessen i projektet i ytterligare 18 månader. Generell är det så att en patentansökan alltid publiceras 18 månader efter inlämning, om inte patentverket dessförinnan får instruktion att ansökan skall dras tillbaka.
  1. Fler patentansökningar som skyddar andra aspekter av EcoFilter® planeras.

Nyhet som PDF