Nyheter

Vidare information om ny, lovande testsubstans

Såsom meddelats i tidigare pressmeddelande har PharmaLundensis identifierat en substans som bedöms vara mycket lovande för fortsatta kliniska studier.

Några ytterligare upplysningar om denna substans:

* Den nya substansen har liknande kemisk uppbyggnad som PAL-133, som bolaget tidigare beskrivit, men har ännu starkare kvicksilverbindande egenskaper.

* Förberedelser för kliniska studier inkluderar djurtoxikologiska tester, GMP-produktion av testsubstansen, formulering i form av kapslar samt inhämtande av tillstånd från Läkemedelsverk och Etiknämnd.

* Den nya substansen avses användas i alla PharmaLundensis kliniska studier, dvs även kliniska studier på kronisk bronkit och KOL.

* När vi erhållit ”Proof of Concept” på effekten av våra kvicksilverbindande substanser i ME/CFS-studien, kommer kliniska studier på KOL/kronisk bronkit att genomföras parallellt. Alla förberedande toxikologiska tester som gjorts för ME/CFS-studien kommer att vara till hjälp vid uppstart av luftvägsstudierna, och även de kliniska erfarenheterna kommer vara värdefulla. Upplägget bedöms därför leda till minimala (om ens några) förseningar av KOL/bronkit studierna.

* Skälet att vi inleder med studier på kroniskt trötthetssyndrom är att detta är en allvarlig sjukdom utan någon effektiv behandling, varför vi bedömer att det finns stora möjligheter att projektet vid framgång kan beviljas ”fast track” status i Europa. Detta skulle kunna ge en snabb marknadspenetration.