Nyheter

Receptet för att tillverka stora mängder Phal-501 klart

19 juni 2024 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO6 (2022/2024)

3 juni 2024 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO6 (2022/2024)

2 maj 2024 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO5 (2021/2024)

3 april 2024 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO5

29 februari 2024 Läs hela nyheten

Positiv granskningsrapport från EPO för PHAL-501

19 februari 2024 Läs hela nyheten

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

12 december 2023 Läs hela nyheten

Nyemission tecknades för ca 3.0 miljoner kronor

13 november 2023 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

26 oktober 2023 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption och tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

20 september 2023 Läs hela nyheten

Mer information om potentiell avnotering från Spotlight

29 juni 2023 Läs hela nyheten

Överväger omnotering av aktie från Spotlight till onoterad lista

27 juni 2023 Läs hela nyheten

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

19 april 2023 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

9 mars 2023 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption

30 januari 2023 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)

2 januari 2023 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)

1 december 2022 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022

1 juli 2022 Läs hela nyheten

Årsredovisning för Räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

9 juni 2022 Läs hela nyheten

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

3 juni 2022 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022

1 juni 2022 Läs hela nyheten

Nyemission tecknades preliminärt för ca 2.0 miljoner kronor

25 april 2022 Läs hela nyheten

Minievaporator demonstrerades idag för första kund

13 april 2022 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

5 april 2022 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

17 februari 2022 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2018/2021 II

1 oktober 2021 Läs hela nyheten

Ny information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2018/2021 II

15 september 2021 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2018/2021 II

1 september 2021 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

4 mars 2021 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

8 februari 2021 Läs hela nyheten

Europeiska Patentmyndigheten meddelar ”Intention to grant” för EcoFilter ansökan

3 februari 2021 Läs hela nyheten

Europeiska Patentmyndigheten meddelar ”Intention to grant”

11 november 2020 Läs hela nyheten

Nytt positivt patentbesked för EcoFilter i Amerika

11 november 2020 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av konvertibler samt tidigarelägger Q1 rapport

24 april 2020 Läs hela nyheten

Information avseende teckning av teckningsoptioner serie 2017/2020

2 april 2020 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2017/2020

25 februari 2020 Läs hela nyheten

Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

12 februari 2020 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

28 november 2019 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

13 november 2019 Läs hela nyheten

Identifiering av ny, lovande testsubstans för kliniska studier

29 oktober 2019 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

17 juni 2019 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

10 maj 2019 Läs hela nyheten

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 17 maj 2019

2 maj 2019 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

11 april 2019 Läs hela nyheten

EcoFilter ger fullständig rening av antibiotika i avloppsvatten

5 april 2019 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

18 oktober 2018 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units samt tidigarelägger Q3-rapporten

28 september 2018 Läs hela nyheten

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 18 maj 2018

20 april 2018 Läs hela nyheten

Framgångsrik utveckling av nytt högkvalitativt Iodocarb

29 januari 2018 Läs hela nyheten

Patent för behandling av kronisk bronkit beviljas i Europa

21 september 2017 Läs hela nyheten

Ny, livräddande behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt utvecklas

1 juli 2017 Läs hela nyheten

Utveckling och patentering av system för att eliminera alla läkemedelsutsläpp

2 maj 2017 Läs hela nyheten

Ny positiv granskningsrapport från PRV för EcoFilter®

3 mars 2017 Läs hela nyheten

Positiv internationell PCT-granskning för EcoFilter® patent

9 februari 2017 Läs hela nyheten

Inlämning av nationella patentansökningar för IodoCarb comp

13 maj 2016 Läs hela nyheten

KOL-studie blir multicenter – nationell koordinator har utsetts

12 februari 2016 Läs hela nyheten

Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

10 februari 2016 Läs hela nyheten

Nyemission tecknades för ca 7,9 miljoner kronor

17 november 2015 Läs hela nyheten

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 13 november 2015

10 november 2015 Läs hela nyheten

Två nya patentansökningar inlämnade för EcoFilter®

4 november 2015 Läs hela nyheten

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 6 november 2015

19 oktober 2015 Läs hela nyheten

Nordiska rådet håller seminarium om antibiotikaresistens

23 september 2015 Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

18 maj 2015 Läs hela nyheten

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

26 januari 2015 Läs hela nyheten

Läkemedelsverket har nu godkänt ny KOL-studie!

17 december 2014 Läs hela nyheten

Ansökan till Läkemedelsverket inlämnad för ny KOL-studie

5 november 2014 Läs hela nyheten

Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie

23 oktober 2014 Läs hela nyheten

Investeraravdrag kan användas vid pågående nyemission

18 september 2014 Läs hela nyheten

EcoFilter® PharmaLundensis nu registrerat varumärke i EU

7 september 2014 Läs hela nyheten

Nyemission för utveckling av EcoFilter och KOL-studie

17 augusti 2014 Läs hela nyheten

Utvärdering av EcoFilters antibiotika eliminerande funktion

1 juli 2014 Läs hela nyheten

PharmaLundensis KOL-artikel nu accepterad för publicering!

3 mars 2014 Läs hela nyheten

PharmaLundensis KOL-behandling bättre än GSK:s nya substans

13 januari 2014 Läs hela nyheten

Förvärvar projekt för att förebygga sammanväxningar efter operationer

8 augusti 2013 Läs hela nyheten

Information om avslutning på teckningstid samt handel med BTA

14 juni 2013 Läs hela nyheten

Kompletterande information om positiv klinisk KOL-studie!

2 maj 2013 Läs hela nyheten

Jodkol förbättrar lungfunktionen hos KOL-sjuka patienter!

29 april 2013 Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

15 april 2013 Läs hela nyheten

Klinisk studie mot kroniskt trötthetssyndrom inleds idag

7 februari 2013 Läs hela nyheten

Stöd för PharmaLundensis uppfattning om hälsofaror med kvicksilver!

21 januari 2013 Läs hela nyheten

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

17 oktober 2012 Läs hela nyheten

Läkemedelsverket har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

27 september 2012 Läs hela nyheten

Nyemission kraftigt övertecknad – Extra nyemission planeras!

25 september 2012 Läs hela nyheten

Ansökningar om tillstånd för CFS klinisk studie nu inlämnade!

25 juli 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis AB:s nyemission på 3 mkr blev övertecknad!

25 april 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis AB (publ) gör nyemission för att finansiera bolagets kliniska studier i KOL och kroniskt trötthetssyndrom!

30 mars 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis har nyligen flyttat in i ’Medicon Village’ !

7 mars 2012 Läs hela nyheten

´Proof of concept´ klinisk studie på 40 KOL-patienter har nu påbörjats!

8 februari 2012 Läs hela nyheten

Positiv granskningsrapport från Europeiska Patentverket!

9 december 2011 Läs hela nyheten

Positiva besked för bolagets patentansökningar!

18 november 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis har genomfört en nyemission om ca 2,6 mkr!

3 november 2011 Läs hela nyheten

Idag inleds företrädesemission för att finansiera höstens kliniska KOL-studie!

5 oktober 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis gör nyemission för att finansiera höstens kliniska studie!

22 september 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis gör företrädesemission i oktober

7 september 2011 Läs hela nyheten

VD beskriver det gångna året och Bolagets framtida planer!

21 juli 2011 Läs hela nyheten

Information om klinisk studie och kapitalisering av bolaget!

1 juli 2011 Läs hela nyheten

Läkemedelsverket har godkänt PharmaLundensis kliniska studie!

30 juni 2011 Läs hela nyheten

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt PharmaLundensis kliniska studie!

14 juni 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis bedömning av nya KOL-substansen NVA237

21 april 2011 Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

1 april 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis testsubstans IodoCarb är nu färdig!

1 april 2011 Läs hela nyheten